Tispe eller hannhund? Slik gjør du det riktige valget!

Når du først har tatt det store valget om å skaffe deg en hund, så er det fremdeles flere valg som det gjenstår å ta.

Et av disse valgene er å bestemme seg om man skal gå for en tispe eller en hannhund.

Det er nemlig flere kjønnsbundne forskjeller mellom tisper og hanner.

Spesielle karaktertrekk for tisper

Tisper er ofte lettere i lydhetsdressur, og blir i tillegg fortere stuerene.

Generelt krever de også mer hengivenhet og kos enn hannene.

Tispene har to løpetider i året, som mellom annet medfører blødning i 2-3 uker. Når tispen har løpetid vil hun naturlig trekke til seg en rekke “friere” som ønsker hennes oppmerksomhet.

Innbilt svangerskap

Alle tisper gjennomlever et innbilt svangerskap (dvs hun tror hun er drektig, selv om hun ikke er det). Da kan tispen reagere ved å bli annerledes og vrang.

Når tispen gjennomlever et innbilt svangerskap, er det viktig at du ikke maser for mye på henne. Du bør heller redusere noe på foret, og øke mosjonen – dette vil føre til at tilstanden går over fortere.

Spesielle karaktertrekk for hanner

Hannhunder har lettere for å prøve å dominere ovenfor sin eier, og er mer tilbøyelig til å være aggressiv overfor andre hunder. De er ofte selvsikre og ønsker å sette konkurrentene på plass.

De vil forsvare reviret og er generelt mer aktive enn tisper. De kan være mer lekne, men de er også fulle av ødeleggelseslyst.

En hannhund er ofte mer stabil i pysken siden den slipper løpetiden, men på den andre side er den mye oftere stresset og lettere irritabel når tipser i nærheten har løpetid.

Hannhunder markerer sitt revir ved å løfte benet, og kan ha lettere for å stikke av.

Hannen blir nesten alltid større og tyngre enn tispen.

Det er ingen forskjell mellom kjønnene når det gjelder opphisselse, nervøs bjeffing eller forsvarsbjeffing.

Anbefalte produkter:

Se også: Hundenavn til tispeHundenavn til hann

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *